Disclaimer

Disclaimer van StudioLeeuwarden

StudioLeeuwarden is niet aansprakelijk voor de inhoud van StudioLeeuwarden, noch van websites die op enigerlei wijze met StudioLeeuwarden zijn verbonden. StudioLeeuwarden is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op StudioLeeuwarden beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

StudioLeeuwarden is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via StudioLeeuwarden worden aangeboden. StudioLeeuwarden garandeert niet dat de op StudioLeeuwarden aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

StudioLeeuwarden garandeert ook niet dat de op StudioLeeuwarden aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. StudioLeeuwarden garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in StudioLeeuwarden hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

StudioLeeuwarden is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan StudioLeeuwarden. U vrijwaart StudioLeeuwarden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website StudioLeeuwarden.