Wonen in de wijk / buurt Bloemenbuurt in Leeuwarden

Over de wijk / buurt Bloemenbuurt in Leeuwarden

Bloemenbuurt/Oldegalileën is de naam van een wijk in Leeuwarden in de provincie Friesland. De wijk wordt aan de westzijde begrensd door het water van de Dokkumer Ee. Het oostelijke deel is de Bloemenbuurt.

De Bloe­men­bu­urt heeft his­torisch en ook qua vorm aller­lei ver­rassin­gen in petto. Het meest bij­zon­dere is wel dat vrij veel huizen in 1929⁄1930 zijn gebouwd; tij­dens de cri­sis van de jaren der­tig. Voor toen­ma­lige begrip­pen was het een redelijk omvan­grijk com­plex van heel behoor­lijke wonin­gen. Aan de Mr. P.S. Ger­brandy­weg, de rondweg, staan por­tiek­flats uit de jaren zes­tig van de vorige eeuw. Verder vindt men er inci­den­teel nieuw­bouw. Ken­merk­end in de wijk is nog steeds het gebouw Sin­neljocht.